Nieuws

Nominatie Cultuurschool Flevoland

Tot onze verrassing zijn wij genomineerd om gekozen te worden tot 'Cultuurschool Flevoland'. We zijn er heel blij mee.

 

Woensdag 5 november wordt  'De Cultuurschool Flevoland' gekozen uit 3 scholen die genomineerd zijn, we houden u op de hoogte. 

 

Om het te vieren starten we na de herfstvakantie op maandag 20 oktober opnieuw het erfgoedatelier 'Ons erfgoed.' Het is een atelier over het ontstaan en de geschiedenis van de Noordoostpolder. De kinderen van onze school kunnen nu nog kennismaken met de eerste pioniers, die de Noordoostpolder tot een leefbare omgeving hebben gemaakt. Misschien zijn hun eigen oma en opa of grootouders als pionier in de Noordoostpolder begonnen! We willen uw kind graag laten kennismaken met hun erfgoed en bewust maken van het feit dat de Noordoostpolder een van de meest bijzondere en jongste geschiedenissen van ons land heeft.

We hebben ons erfgoedatelier dit jaar vernieuwd en herschreven. We hebben voor elke groep een Erfgoedatelier van 10 MI kaarten. We hebben als school dus voor elk kind 80 MI kaarten, die betrekking hebben op hun eigen culturele erfgoed. Daarnaast bezoeken we culturele instellingen die met ons erfgoed te maken hebben.

In de boeg hebben we een tentoonstelling van materialen die de kinderen informeren over de geschiedenis van hun leefomgeving. Dinsdagmiddag 3 oktober krijgen de kinderen van groep 3 en 4 de geschiedenis te horen van de zoon van een pionier(dhr. de Boer). In groep 5 en 6 vertelt een pionierskleindochter (juf Tanja) de geschiedenis van haar vader die na de watersnoodramp, als zoon van een pionier zijn toekomst vond op een boerderij in de Noordoostpolder. De kinderen van groep 1/2 maken een excursie naar een dijk. Op de dijk zien ze de scheiding van land en water. Groep 3 en 4 gaan naar Museum Het Oude Raadhuis in Urk. Groep 5 en 6 brengen een bezoek aan de poldertoren in Emmeloord. Groepen 7 gaat naar Museum Nieuwland en groep 8 brengt een bezoek aan Museum Schokland.

Terug naar het nieuwsoverzicht