De school

De Ark is een gemeenschap van mensen, groot en klein. Iedereen komt de school binnen met zijn of haar talenten. Ieder mens is uniek en mag zich binnen zijn of haar mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer er binnen de school als gemeenschap een gevoel van veiligheid, geborgenheid, respect en zorg is voor elkaar. Dan is een optimale persoonsvorming mogelijk.

De Ark is een oecumenische school. De kinderen en ouders op onze school hebben verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. We stellen ons ten doel die elementen uit de verschillende overtuigingen te zoeken die ons binden. 

 

Oecumenische basisschool De Ark - De school -