Geschiedenis

De oecumenische basisschool De Ark is op 1 augustus 1975 ontstaan uit een fusie van de R.K. Don Boscoschool en de School met de Bijbel in Espel. De Ark ressorteerde sinds de oprichting onder de Vereniging voor Oecumenisch Onderwijs in de Noordoostpolder. Per 1 augustus 1997 viel de Vereniging voor Oecumenisch Onderwijs in de Noordoostpolder onder de stichting Christophorus, voorheen de Stichting Katholiek Onderwijs NOP e.o. Sinds 2010 valt De Ark onder de stichting Aves.

De geschiedenis van Espel

In 1935 werd een begin gemaakt met het aanleggen van de dijken voor de Noordoostpolder in het IJsselmeer. Het grondplan voor deze polder is afkomstig van Dr. Ir. Cornelis Lely. De polder viel in 1940 droog. Eerst werd er zeeaster gezaaid om het onkruid tegen te gaan. Later zaaide men riet om de grond te laten verdrogen.

De mensen die aan de inpoldering werkten werden ondergebracht in kampen. Ook bij Espel werd een barakkenkamp gebouwd. Een kantine met daaromheen houten barakken, die geschikt waren om gezinnen te herbergen.

In 1956 werd met de bouw van het dorp Espel begonnen. De Bredehof en Keggehof waren de eerste straten. Tegelijk met het dorp kwamen ook de eerste boeren gezinnen en de gezinnen van hun medewerkers, die aan de buitenwegen gingen wonen, naar deze omgeving. De meeste agrarische bedrijven rond Espel zijn in 1955 en 1956 uitgegeven.

Er kwamen jonge gezinnen naar ons dorp uit het hele land. Een school werd ingericht in het kamp. De kerkdiensten, gezellige avonden, vrouwenvereniging, consultatiebureau en andere activiteiten werden in de kantine georganiseerd.
Er ontstond een hechte gemeenschap.