Oefenen

Roosters

De leeskringen, nieuwskringen, spreekbeurten en toetsen zijn voor dit schooljaar te vinden in het toetsrooster. Heel veel succes met oefenen, voorbereiden en leren!

Voor het informatieboekje over de leeskringen, nieuwskringen en spreekbeurten, klik hier.

Voor het rooster met de toetsen, klik hier.

Voor het toetsboek met de samenvattingen, klik hier.

Voor het oefenboek topografie, klik hier.

Voor het klassendienstrooster, klik hier.

Oecumenische basisschool De Ark - Oefenen -

Rekenen

Hieronder zijn de ouderpagina's te vinden van Wizwijs. Hierin staat wat er per blok wordt aangeboden met rekenen.

Groep 5   Groep 6
Blok 1   Blok 1
Blok 2   Blok 2
Blok 3   Blok 3
Blok 4   Blok 4
Blok 5   Blok 5
Blok 6   Blok 6
Blok 7   Blok 7
Blok 8   Blok 8
Blok 9   Blok 9
Oecumenische basisschool De Ark - Oefenen -

Extra

Klik hier voor het oefenen van de spellingwoorden met Bloon

Klik hier voor verschillende oefeningen taal/spelling

Klik hier voor verschillende rekenspelletjes

Klik hier voor het oefenen van verschillende rekenonderdelen

Klik hier voor spelletjes om de tafels te oefenen

Klik hier voor het oefenen van topografie