KMR

KMR

De Kindermedezeggenschapsraad (KMR) heeft als doel om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. We willen de verantwoordelijkheden voor de schoolse zaken ook bij de leerlingen leggen en hen een eigen stem geven binnen de school. Op deze manier bevorderen we actief burgerschap.

Oecumenische basisschool De Ark - KMR -

Organisatie

Uit de groepen 5 t/m 8 worden twee vertegenwoordigers gekozen. De leerlingen kunnen aangeven of zij zitting willen nemen in de KMR. Bij meerdere opgaven wordt er via loting gekozen welke twee leerlingen er namens de groep het woord zullen voeren in de KMR. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. De KMR en de MR hebben twee keer in het jaar een gezamenlijke vergadering.

De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.