Meervoudige Intelligentie

We volgen de meervoudige intelligenties gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. Intelligentie betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere. Hij onderscheidt acht manieren van leren.

We hebben hier als school twee intelligenties aan toegevoegd: techniek en filosofie. In ons onderwijs moet voor ieder kind wat te halen zijn en daarom kiezen we ervoor, waar mogelijk, op tien manieren leerstof aan te bieden of te verwerk

Oecumenische basisschool De Ark - Meervoudige Intelligentie -

Dit kind ondervindt ondersteuning bij een ander en kan goed communiceren. Hij voelt zich verantwoordelijk voor de groep en zorgt ervoor dat er een gelijkwaardige input wordt gegeven door iedereen. Hij wisselt ideeën, kennis en meningen op een goede manier uit en luistert naar de ideeën van een ander kind.

Oecumenische basisschool De Ark - Meervoudige Intelligentie -

Een filosofie-knap kind is geinteresseerd in vraagstukken over het bestaan van de kosmos en houden van filosoferen. Ze stellen kritische vragen over essentiële zaken en nemen niet klakkeloos meningen of opvattingen van anderen over.

Oecumenische basisschool De Ark - Meervoudige Intelligentie -

Een rekenknap kind heeft ruimtelijk inzicht en inzicht in puzzelen. Hij is gek op getallen, experimenteert veel en heeft een analytisch vermogen. Hij ontdekt gemakkelijk functies, verbanden en patronen. Hij maakt gebruik van symbolen en lost problemen handig op.

Oecumenische basisschool De Ark - Meervoudige Intelligentie -

Dit kind heeft taalgevoel en gevoel voor teksten. Hij heeft een grote woordenschat en speelt graag met woorden en zinnen. Hij maakt bijvoorbeeld woordgrapjes of kan goed dichten. Hij geniet van het lezen van strips, verhalen en gedichten. Hij heeft gevoel voor het leren van andere talen en kan debatteren en discussiëren.

Oecumenische basisschool De Ark - Meervoudige Intelligentie -

Dit kind is zelfregulerend en denkt eerst na en doet daarna pas. Hij is vastberaden, doelgericht en stelt hoge eigen aan zichzelf. Hij heeft zelfkennis en neemt zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij kan zijn eigen gevoel en stemming goed onder controle houden. Hij kan een dagdromer zijn. 

Oecumenische basisschool De Ark - Meervoudige Intelligentie -

Dit kind is begaan met de schoonheid van de natuur en houdt van dieren en planten. Hij kan goed ordenen en maakt graag schema's. Hij wil graag buiten zijn, ontdekken en onderzoeken. Hij kan activiteiten organiseren.

Oecumenische basisschool De Ark - Meervoudige Intelligentie -

Gevoel voor ritme en toonhoogte horen bij dit kind. Hij luistert graag naar muziek en begrijpt de opbouw en structuur van de muziek. Hij kan muziekstijlen en muziekinstrumenten herkennen en benoemen. Hij vindt het niet erg om te zingen of rappen en kan maat houden. Leren lukt bijvoorbeeld goed met een leerlied.

Oecumenische basisschool De Ark - Meervoudige Intelligentie -

Dit bewegelijke kind houdt van gymnastiek en sport in het algemeen. Hij danst of knutselt graag. Hij maakt snel lichamelijk contact en reageert meestal met trefzekere bewegingen. Hij maakt gebaren tijdens het spreken en heeft een sprekende mimiek. 

Oecumenische basisschool De Ark - Meervoudige Intelligentie -

Instructies met visuele ondersteuning vindt dit kind fijn. Hij is creatief en vindingrijk. Hij kan gemakkelijk een voorstelling maken van iets of iets inbeelden. Hij houdt van kleuren en vormen, ruimtelijke verhoudingen en kunst. Hij tekent en krabbelt uit zichzelf.

Oecumenische basisschool De Ark - Meervoudige Intelligentie -

Dit kind wil graag weten hoe iets werkt en heeft een ontwikkeld ruimtelijk inzicht. Hij werkt oplossingsgericht en graag volgens een stappenplan. Hij ontdekt gemakkelijk functies, patronen en verbanden. Hij experimenteert graag.