Algemeen

We vinden het fijn dat ouders betrokken zijn bij onze school. Dit uit zich onder andere in het grote aantal ouders dat zich inzet voor onze school. Zonder deze inzet van ouders zouden veel dingen niet, of in ieder geval veel minder goed, gebeuren.

Ouders kunnen zich op verschillende manieren inzetten. Zo zijn er schoolse en buitenschoolse activiteiten. Onder schoolse activiteiten verstaan we bijv. het assisteren van de leerkracht bij activiteiten in, of buiten de klas.

Verder zien we graag dat u aanwezig bent tijdens een gezamenlijke afsluiting van het schoolproject, kerstviering en onderwijszondag en op de informatie-avonden en de workshopavond voor ouders.