Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) ondersteunt het team van De Ark bij de organisatie van verschillende activiteiten die plaatsvinden in het schooljaar. De AC bestaat enkel uit ouders/verzorgers van kinderen van De Ark. In de activiteitencommissie van De Ark hebben acht personen zitting. Ze zijn door de ouders gekozen uit de oudergeleding waartoe de ouders van alle kinderen op De Ark wettelijk behoren. 

Leden AC

Dhr. J. Kazimierowicz (Voorzitter)
Mevr. R. de Jong (Secretaris)
Dhr. R. Keuter (Penningmeester)
Dhr. E. Oosterhuis
Mevr. G. Kleyn
Mevr. M. Bijleveld
Mevr. B. Veendorp
Dhr. R. Heukers