Medezeggenschapsraad

Aan een school zijn verschillende mensen verbonden, er werkt personeel, leerlingen volgen er onderwijs en ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. Van oudsher praten de groepen (geledingen) over het beleid van de school via de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor personeel en ouders het beleid van de school mede kunnen bepalen. 

Medezeggenschap is van belang en een krachtig middel om de kwaliteit van de school en het onderwijs op de school te sturen, te bewaken en zo nodig te verbeteren .

De WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) biedt medezeggenschapsraden, directies en schoolbesturen meer mogelijkheden om medezeggenschap passend te maken voor de eigen situatie en er zelf een kleur aan te geven. Voor meer infomatie over de WMS, klik hier.

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR.

Leden MR

Mevr. T. van Baars (Voorzitter) - Personele zaken
Mevr. M. de Vries (Secretaris) - Onderwijs
Dhr. A. Noeverman - Financiële zaken
Mevr. A. Huizinga - Materiële zaken