SAC/MR/AC

Aan een school zijn veel ‘partijen’ verbonden, er werkt personeel, leerlingen volgen er onderwijs en ouders willen dat hun kind goed onderwijs krijgt. Van oudsher praten de groepen (geledingen) over het beleid van de school via de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft een aantal bevoegdheden waardoor personeel en ouders het beleid van de school mede kunnen bepalen. Soms heeft de MR adviesrecht, soms gaat het om instemmingsrecht.

Medezeggenschap is van belang en een krachtig middel om de kwaliteit van de school en het onderwijs op de school te sturen, te bewaken en zo nodig te verbeteren .

De WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) biedt medezeggenschapsraden, directies en schoolbesturen meer mogelijkheden om medezeggenschap passend te maken voor de eigen situatie en er zelf een kleur aan te geven.

Het belang van de WMS zit hem vooral in het in evenwicht brengen van de verhouding tussen bestuur/ management van een school en de andere betrokkenen die deel uitmaken van de school, namelijk het personeel, de kinderen en de ouders. Meer evenwicht betekent meer gelijkwaardigheid en dat betekent een duidelijke stem voor medezeggenschap.

De agenda van de MR vergadering hangt op het prikbord in de personeelskamer. Notulen kunt u opvragen bij de directeur. Wanneer u interesse heeft, dan bent u van harte welkom bij een vergadering. Ook kunt u natuurlijk altijd een van de MR leden persoonlijk benaderen.

 

Schooladviescommissie De schooladviescommissie (SAC) bestaat uit:

 • Voorzitter: Mevr. W. de Jong
 • Dhr. A. Stevens
 • Mevr. P. Eiling


Activiteitencommissie
 De activiteitencommissie bestaat uit:

 • Dhr. J. Kazimierowicz
 • Mevr. R. de Jong 
 • Mevr. C. Heins
 • Mevr. M. Bijleveld
 • Mevr. G. Kleyn
 • Dhr. E. Oosterhuis
 • Mevr. B. Veendorp
 • Dhr. R. Keuter
 • Mevr. T. van Baars


Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit:

 • Voorzitter: Dhr. A. de Haan
 • Secretaris: Dhr. A.J. Noeverman
 • Lid: Mevr. M. de Vries
 • Lid: Mevr. L. Martens