De Ark is een Academische Opleidingsschool binnen stichting Aves. De Katholieke Pabo Zwolle is een samenwerking aangegaan met o.a. stichting Aves om niet alleen het werkplekleren van de studenten te verbeteren, maar ook om vernieuwingen in het onderwijs op de basisscholen te bevorderen. De studenten ontwikkelen samen met de leerkrachten van onze school nieuw onderwijs.

Op iedere opleidingsschool is een groep studenten aanwezig, die samen een leergroep vormt. Het streven is dat er in deze leergroep, uit ieder leerjaar minimaal één student, vier studenten meedoen. De leergroep is gericht op leren en werken op de basisschool. De persoonlijke ontwikkeling van de student staat centraal.

Fianne Hemel is de SO&P (Samen Opleiden & Professionaliseren) van de Ark. Zij organiseert en begeleidt de leergroep van studenten en zorgt er onder andere voor dat studenten van elkaar en van de school kunnen leren en dat de school haar voordeel doet met de uitkomsten van het onderzoek dat de studenten verrichten.

Ook verricht de vierdejaars AOS-student (Academische Opleidingsschool-student) ontwerpgericht praktijkonderzoek met het doel de schoolontwikkeling en innovaties binnen de school te bevorderen.

Marjan de Vries is onderzoekscoördinator. Zij bevordert het onderzoek op de school en in het team en begeleidt de student in het onderzoek. Het team werkt aan dit onderzoek mee en houdt zich ook bezig met de onderzoeksvraag en de uitwerking van het onderzoek, zodat iedereen de juiste koers blijft varen en samen werkt aan de verbetering van het onderwijs. Een onderzoeksgroep, bestaande uit de coördinator onderzoek, een tweetal leerkrachten en de directeur, participeren mee in het doen van onderzoek en lezen mee.