Op De Ark vinden we het belangrijk om studenten op te leiden. De Ark is een Opleidingsschool binnen Stichting Aves. We werken voornamelijk samen met De Katholieke Pabo Zwolle.

Op iedere opleidingsschool is een groep studenten aanwezig, die samen een leergroep vormt. Het streven is dat er in deze leergroep, uit ieder leerjaar minimaal één student, vier studenten meedoen. De leergroep is gericht op leven en werk op de basisschool. De persoonlijke ontwikkeling van de student staat centraal. Fianne Hemel is de SO (schoolopleider)  van De Ark. Zij organiseert en begeleidt de leergroep van studenten en zorgt er onder andere voor dat studenten van elkaar en van de school kunnen leren en dat de school haar voordeel doet met de uitkomsten van het onderzoek dat de studenten verrichten.