De Ark is een gemeenschap van mensen, groot en klein. Iedereen komt de school binnen met zijn of haar talenten. Ieder mens is uniek en mag zich binnen zijn of haar mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer er binnen de school als gemeenschap een gevoel van veiligheid, geborgenheid, respect en zorg is voor elkaar. Dan is een optimale persoonsvorming mogelijk.

De oecumenische school

De kinderen en ouders op onze school hebben verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. We stellen ons ten doel die elementen uit de verschillende overtuigingen te zoeken die ons binden. Kinderen leren wat er in de Bijbel staat en hoe je ermee om kunt gaan.

Vieren

Opening schooljaar
Onderwijszondag
Kerst
Pasen
Afsluiting schooljaar

We vinden het belangrijk dat kinderen leren rekening te houden met elkaar, solidair zijn, respect hebben voor anderen en de wereld om hen heen. We willen dat ze eerlijk zijn, kritisch keuzes durven maken en leren op te komen voor zichzelf.