We vinden het fijn dat ouders betrokken zijn bij onze school. Dit uit zich onder andere in het grote aantal ouders dat zich inzet voor onze school. Zonder deze inzet van ouders zouden veel dingen niet, of in ieder geval veel minder goed, gebeuren.

We maken gebruik van de applicatie Social Schools. Social Schools is een veilig en afgesloten platform, waarmee we ouders op de hoogte houden van inhoudelijke en leuke updates vanuit de klas, maar ook agendapunten en oudergesprekken kunnen plannen.

Nieuwe ouders krijgen uitleg van de leerkracht over het gebruik van deze app.