Academische Opleidingsschool

De Ark is een Academische Opleidingsschool binnen stichting Aves. De Katholieke Pabo Zwolle is een samenwerking aangegaan met o.a. stichting Aves om niet alleen het werkplekleren van de studenten te verbeteren, maar ook om vernieuwingen in het onderwijs op de basisscholen te bevorderen.

De studenten ontwikkelen samen met de leerkrachten van onze school nieuw onderwijs.

Leergroep

Op iedere opleidingsschool is een groep studenten van de Katholieke Pabo Zwolle aanwezig, die samen een leergroep vormt. Het streven is dat er in deze leergroep vier studenten meedoen, uit ieder leerjaar minimaal één student. De leergroep is gericht op leven en werk op de basisschool. De persoonlijke ontwikkeling van de student staat centraal. De leergroep houdt zich ook bezig met MIC-onderwijs in de school.

Fianne Hemel is de ICO (interne coördinator opleidingen) van de Ark. Zij organiseert en begeleidt de leergroep van studenten en zorgt er onder andere voor dat studenten van elkaar en van de school kunnen leren en dat de school haar voordeel doet met de uitkomsten van het onderzoek dat de studenten verrichten.

Academisch onderzoek

De vierdejaars AOS-student (academische opleidingsschool-student) verricht binnen onze school een ontwerpgericht praktijkonderzoek met het doel de schoolontwikkeling en innovaties binnen de school te bevorderen.

Marjan de Vries is onderzoekscoördinator. Zij bevordert het onderzoek op de school en in het team en begeleidt de student in het onderzoek. Het team werkt samen aan dit onderzoek mee en houdt zich ook bezig met de onderzoeksvraag en de uitwerking van het onderzoek. Hiernaast is er een onderzoeksgroep, die bestaat uit de coördinator onderzoek, leerkrachten en de directeur, die de student begeleiden.

Oecumenische basisschool De Ark - Academische Opleidingsschool -

Onderzoek 2016-2017

Het onderzoek van 2016-2017 over de begeleiding van de leerkrachten in het ontwikkelen van het zelfregulerend leren bij de leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8. Wij willen als school dat de leerlingen eigenaar worden van hun eigen leerproces. 

Klik op de afbeelding om het onderzoek van 2016-2017 in te zien. 

Oecumenische basisschool De Ark - Academische Opleidingsschool -

Onderzoek 2015-2016

Het onderzoek van 2015-2016 over de begeleiding van het ontwikkelen van metacognitieve leerstrategieën binnen het zelfregulerend leren bij leerlingen in groep 4 t/m 8.

Klik op de afbeelding om het onderzoek van 2015-2016 in te zien.


Oecumenische basisschool De Ark - Academische Opleidingsschool -

Onderzoek 2014-2015

Het onderzoek van 2014-2015 over het automatiseren en memoriseren met betrekking tot het vermenigvuldigen heeft een mooi resultaat opgeleverd en is opgenomen in de HBO-kennisbank.

Klik op de afbeelding om het onderzoek van 2014-2015 in te zien.