Schooltijden 

   Begintijd  Eindtijd*
 Maandag  8.30 uur 14.15 uur
 Dinsdag  8.30 uur 14.15 uur
 Woensdag           8.30 uur 14.15 uur
 Donderdag        8.30 uur 14.15 uur
 Vrijdag             8.30 uur 14.15 uur

 

Deze schooltijden zijn voor de groepen 1 tot en met 8.

Schooltijden voor leerlingen die instromen in groep 1 worden bepaald in overleg met ouders en leerkrachten.

* In verband met de overgang naar een continurooster is de eindtijd de eerste jaren 14.15 uur en zal dit na enkele jaren aangepast worden naar 14.00 uur.