De activiteitencommissie (AC) ondersteunt het team van De Ark bij de organisatie van verschillende activiteiten die plaatsvinden in het schooljaar. De AC bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen van De Ark. In de activiteitencommissie van De Ark hebben minimaal acht personen zitting. Ze zijn door de ouders uit de AC gekozen en hebben allen kinderen die op De Ark zitten.

Leden AC

Anniek ter Haar (Voorzitter)
Milou Bijleveld (Secretaris)
Riekelt Keuter (Penningmeester)
Bianca Veendorp
Rik Heukers
Martijn Dekkers
Petra Sweere
Sabine Tjepkema
Namens het team: Jannie de Haan

Vergaderdata 2021-2022

29 september 20:00 uur
10 november 20:00 uur
26 januari 20:00 uur
16 maart 20:00 uur
11 mei 20:00 uur
22juni 20:00 uur