De activiteitencommissie (AC) ondersteunt het team van De Ark bij de organisatie van verschillende activiteiten die plaatsvinden in het schooljaar. De AC bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen van De Ark. In de activiteitencommissie van De Ark hebben minimaal acht personen zitting. Ze zijn door de ouders uit de AC gekozen en hebben allen kinderen die op De Ark zitten.

Leden AC

Anniek ter Haar (Voorzitter)
Petra Sweere (Secretaris)
Riekelt Keuter (Penningmeester)
Bianca Veendorp
Rik Heukers
Martijn Dekkers
Marleen Bouma
Sabine Tjepkema
Namens het team: Jannie de Haan

Vergaderdata 2023-2024

Woensdag 11 oktober 20.00 uur

Woensdag 22 november 20.00 uur

Woensdag 20 maart 20.00 uur

Woensdag 24 april 20.00 uur

Woensdag 10 juli 20.00 uur