De activiteitencommissie (AC) ondersteunt het team van De Ark bij de organisatie van verschillende activiteiten die plaatsvinden in het schooljaar. De AC bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen van De Ark. In de activiteitencommissie van De Ark hebben minimaal acht personen zitting. Ze zijn door de ouders uit de AC gekozen en hebben allen kinderen die op De Ark zitten.

Leden AC

Anniek ter Haar (Voorzitter)
Petra Sweere (Secretaris)
Riekelt Keuter (Penningmeester)
Bianca Veendorp
Rik Heukers
Martijn Dekkers
Marleen Bouma
Sabine Tjepkema
Namens het team: Jannie de Haan

Vergaderdata 2022-2023

Woensdag 28 september 20.00 uur

Woensdag 9 november 20.00 uur

Woensdag 18 januari 20.00 uur

Woensdag 15 maart 20.00 uur

Woensdag 10 mei 20.00 uur

Woensdag 21 juni 20.00 uur