De activiteitencommissie (AC) ondersteunt het team van De Ark bij de organisatie van verschillende activiteiten die plaatsvinden in het schooljaar. De AC bestaat enkel uit ouders/verzorgers van kinderen van De Ark. In de activiteitencommissie van De Ark hebben acht personen zitting. Ze zijn door de ouders gekozen uit de oudergeleding waartoe de ouders van alle kinderen op De Ark wettelijk behoren.

Leden AC
Anniek ter Haar (Voorzitter)
Milou Bijleveld (Secretaris)
Riekelt Keuter (Penningmeester)
Erik Oosterhuis
Greet Kleyn
Bianca Veendorp
Rik Heukers
Sabine Tjepkema
Namens het team: Karen Ploeg

Vergaderdata 2020-2021

5 november 2020
17 januari 2021
17 maart 2021
12 mei 2021
16 juni 2021
(29 september 2021)