Verlof buiten schoolvakanties

Een diploma biedt meer kans op een baan. Daarom moeten jongeren in Nederland vanaf 5 jaar naar school, totdat zij een diploma hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit ‘de leerplicht’. Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school en de kinderen moeten ook echt naar die school gaan. Deze afspraken staan in de Leerplichtwet. De gemeente moet toezicht houden op de naleving van de Leerplichtwet. Deze taak wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaar.

De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders ook strafbaar als zij hun kind zonder toestemming van de schooldirecteur of leerplichtambtenaar thuis houden. Soms kan een kind extra verlof krijgen. Dit gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen. Denk aan een begrafenis of een huwelijk. Voor deze gevallen zijn duidelijke richtlijnen waaraan een schooldirecteur zich moet houden om extra verlof te geven. Indien er een ongeoorloofd verzuim is, is de directeur bij wet verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden.

Het geven van toestemming verloopt via vaste stappen. Deze zijn vastgesteld door Aves, stichting voor Primair Onderwijs. Een directeur is bij het geven van verlof verplicht zich aan deze stappen te houden. Zie hiervoor het onderstaande document.

Aanvraagformulier Extra Verlof De Ark