Uw kind is welkom op de vierde verjaardag. Vier of vijf dagen voorafgaand aan de vierde verjaardag kan uw kind al naar school om te komen wennen. U kunt ook gebruik maken van vijf woensdagen, direct voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind. Over de kinderen die in de laatste vier weken voor de zomervakantie vier jaar worden, vindt overleg plaats met de school.

Nieuwe ouders worden in een gesprek door de directie geïnformeerd over de school. Uw kind wordt daarna ingeschreven.

Eén keer per jaar, rond februari, organiseert de school een middag waarop de inschrijving van nieuwe leerlingen plaatsvindt. We hebben dan tijd voor een gesprek met nieuwe ouders en een rondleiding.

U kunt er ook voor kiezen op een ander moment een afspraak te maken voor inschrijving.