De Ark werkt vanuit MIC-onderwijs. MIC houdt in: een sterk klassenmanagement, coöperatief leren, meervoudige intelligenties en het werken in ateliers, waarin ook kunst en cultuur een belangrijke plaats krijgen.

Nieuwsgierigheid, creatief en ondernemend zijn spelen een essentiële rol.
We vinden dat ons onderwijs het beste aansluit bij de manier waarop kinderen zich ontwikkelen en leren en bij de maatschappelijke ontwikkelingen van vernieuwend onderwijs.

MIC zorgt voor continuïteit met een sterk klassenmanagement. De kansen voor kinderen worden vergroot door coöperatief werken uitdagend aan te bieden. De kinderen worden uitgerust voor een samenleving waarin ze veel zelfstandig en ook in teamverband moeten werken en leven.

MIC doet recht aan talenten van de kinderen en draagt bij aan meer begrip voor talenten van anderen. Hierdoor neemt het respect voor elkaar en het zelfvertrouwen bij de kinderen toe. De individuele cognitieve vaardigheden (gedachten en ideeën uitwisselen, reflecteren) en de sociale cognitieve vaardigheden (discussiëren, gericht luisteren naar elkaar) worden gestimuleerd.

Ontwikkeling van MIC

Van meet af aan zijn er stappen gezet in het klassenmanagement. We zijn ervan overtuigd dat een sterk klassenmanagement de basis is voor goed en effectief onderwijs. Dit heeft geresulteerd in twintig hiervoor ontwikkelde items.

In 2003 zijn we gestart met de uitwerking van het coöperatief leren en daarna volgden de meervoudige intelligenties. Voor elke intelligentie hebben we iets moois op school ontwikkeld: we willen de tien intelligenties zichtbaar maken.

Voor ieder kind is het belangrijk dat ze weten dat de onderdelen waar ze goed in zijn terugkomen in school en zichtbaar aanwezig zijn. Zo geven we bijvoorbeeld de intelligentie natuur vorm met een natuurpad, tuintjes, een kas en 80 MIC-kaarten. Voor MIC-muziek organiseren we vier muziekmiddagen, die we afsluiten met een concert. Kunst en cultuur spelen een belangrijke plaats binnen MIC.

In 2012 kreeg onze school de Onderwijsprijs van Flevoland in de categorie basisonderwijs.

In 2013 kregen we vanwege ons eigen ontwikkelde onderwijsconcept de wisseltrofee ‘De Veer’ van Aves, stichting voor primair onderwijs, waaronder onze school valt. In datzelfde jaar werden we door RTL genomineerd als de ‘groenste school van Nederland’.

In 2014 kreeg De Ark de tweede prijs als Cultuurschool van Flevoland.

In mei 2015 is het MIC-onderwijs officieel geopend met de onthulling van het logo van MIC, die werd verricht door de Commissaris van de Koning in Flevoland, de heer Leen Verbeek.

In 2017 hebben we het predikaat ‘Excellente school’ toegekend gekregen vanwege het MIC-concept.

Alles wat we belangrijk vinden in het onderwijs, vinden we terug in MIC.
We willen dat de kinderen in een duidelijke omgeving het onderwijs kunnen volgen. Wat de intelligenties betreft: die vormen de basis van wat we bij kinderen willen uitbouwen.