Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. Leerkrachten en ouders uit de schoolcommissie en de medezeggenschapsraad van de Ark onderschrijven gezamenlijk dit anti – pestprotocol.

Antipestprotocol

Alle kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen als zij zich in hun basisschoolperiode veilig voelen.