De Ark vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van de leerlingen. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, vormen het uitgangspunt van ons privacy beleid. Op ons interne communicatieplatform SocialSchools kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het beeldgebruik van uw kind(eren). Meer informatie over het privacy beleid van de stichting vindt u op de website van Aves.

Lorem ipsum dolor, sit amet vivamus elit!