Tot en met
 Herfstvakantie 17-10-2022 21-10-2022
 Kerstvakantie 26-12-2022 06-01-2023
 Voorjaarsvakantie 27-02-2023 03-03-2023
 Goede vrijdag en Pasen  07-04-2023 10-04-2023
 Meivakantie  24-04-2023 05-05-2023
 Avesdag 17-05-2023
 Hemelvaart + vrijdag     18-05-2023 19-05-2023
 Pinksteren 29-05-2023
 Zomervakantie 24-07-2023 03-09-2023

 

Studiedagen en activiteiten zijn voor ouders/verzorger te zien in de kalender op Social Schools.