We volgen de meervoudige intelligenties gebaseerd op de theorie van de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. Intelligentie betekent volgens Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere. Hij onderscheidt acht manieren van leren.

We hebben hier als school twee intelligenties aan toegevoegd: techniek en filosofie. In ons onderwijs moet voor ieder kind wat te halen zijn en daarom kiezen we ervoor, waar mogelijk, op tien manieren leerstof aan te bieden of te verwerk

Ark MIC Iconen Met Naam 02

Deze kinderen ondervinden ondersteuning bij een ander en kan goed communiceren. Ze voelen zich verantwoordelijk voor de groep en zorgen ervoor dat er een gelijkwaardige input wordt gegeven door iedereen. Ze wisselen ideeën, kennis en meningen op een goede manier uit en luisteren naar de ideeën van een anderen.

Ark MIC Iconen Met Naam 07

Filosofieknappe kinderen zijn geinteresseerd in vraagstukken over het bestaan van de kosmos en houden van filosoferen. Ze stellen kritische vragen over essentiële zaken en nemen niet klakkeloos meningen of opvattingen van anderen over.

Ark MIC Iconen Met Naam 10

Rekenknappe kinderen hebben ruimtelijk inzicht en inzicht in puzzelen. Ze zijn gek op getallen, experimenteren veel en hebben een analytisch vermogen. Ze ontdekken gemakkelijk functies, verbanden en patronen. Ze maken gebruik van symbolen en lossen problemen handig op.

Ark MIC Iconen Met Naam 09

Deze kinderen hebben taalgevoel en gevoel voor teksten. Ze hebben een grote woordenschat en spelen graag met woorden en zinnen. Ze maken bijvoorbeeld woordgrapjes of kunnen goed dichten. Ze genieten van het lezen van strips, verhalen en gedichten. Ze hebben gevoel voor het leren van andere talen en kunnen debatteren en discussiëren.

Ark MIC Iconen Met Naam 05

Deze kinderen zijn zelfregulerend. Ze denken eerst na en doen daarna pas. Ze zijn vastberaden, doelgericht en stellen hoge eigen aan zichzelf. Ze hebben zelfkennis en nemen eigen verantwoordelijkheid. Ze kunnen eigen gevoelens en stemmingen goed onder controle houden. Ze kunnen dagdromers zijn.

Ark MIC Iconen Met Naam 06

Deze kinderen zijn begaan met de schoonheid van de natuur en houden van dieren en planten. Ze kunnen goed ordenen en maken graag schema’s. Ze willen graag buiten zijn, ontdekken en onderzoeken. Ze kunnen activiteiten organiseren.

Ark MIC Iconen Met Naam 08

Gevoel voor ritme en toonhoogte horen bij deze kinderen. Ze luisteren graag naar muziek en begrijpen de opbouw en structuur van de muziek. Ze kunnen muziekstijlen en muziekinstrumenten herkennen en benoemen. Ze vinden het niet erg om te zingen of rappen en kunnen maat houden. Leren lukt bijvoorbeeld goed met een leerlied.

Ark MIC Iconen Met Naam 04

Deze bewegelijke kinderen houden van gymnastiek en sport in het algemeen. Ze dansen of knutselen graag. Ze maken snel lichamelijk contact en reageren meestal met trefzekere bewegingen. Ze maken gebaren tijdens het spreken en hebben een sprekende mimiek.

Ark MIC Iconen Met Naam 01

Instructies met visuele ondersteuning vinden deze kinderen fijn. Ze zijn creatief en vindingrijk. Ze kunnen gemakkelijk een voorstelling maken van iets of iets inbeelden. Ze houden van kleuren en vormen, ruimtelijke verhoudingen en kunst. Ze tekenen of krabbelen uit henzelf.

Ark MIC Iconen Met Naam 03

Deze kinderen willen graag weten hoe iets werkt en hebben een ontwikkeld ruimtelijk inzicht. Ze werken oplossingsgericht en graag volgens een stappenplan. Ze ontdekken gemakkelijk functies, patronen en verbanden. Ze experimenteren graag.