Groep 7/8

Foto's groep 7/8

Foto's van verschillende activiteiten in groep 7/8 zijn te vinden onder het kopje nieuws.

Klassenshow groep 7/8

Komen jullie donderdag 1 november kijken naar de klassenshow over de Gouden Eeuw?
We beginnen om 14.30 uur in de Kajuit.

Tot dan! Groeten van groep 7/8

11 november actie groep 8

De Ark loopt op 9 november voor Stichting DierenLot. 

Op vrijdag 9 november zal basisschool de Ark te Espel met de leerlingen van groep 8 haar jaarlijkse 11 novemberactie houden. Omdat 11 november dit jaar op een zondag valt, zullen de kinderen op vrijdag 9 november langs de deuren gaan. 
 
Het is een goede gewoonte op de Ark om met Sint Maarten ook aan anderen te denken en geld in te zamelen voor een goed doel. Deze keer hebben we gekozen voor Stichting DierenLot als doel voor de actie. DierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde, afgedankte en gewonde dieren in Nederland: gezelschapsdieren, zwerf- en natuurdieren. Dit doet DierenLot samen met zelfstandige lokale en regionale dierenhulporganisaties.? 

Groep 8 maakt spandoeken, collectebussen en een actielied en zal ’s middags in kleine groepen onder begeleiding van ouders langs de buitenwegen gaan. ’s Avonds is de kern van Espel aan de beurt. Tussendoor genieten de kinderen samen op school van een stamppotbuffet dat door diverse ouders wordt verzorgd.

Agenda

6 september   :   13.00 uur startviering
19 t/m 21 september   :   Kamp groep 8
24 of 25 september   :   Informatie-avond
         
3 oktober   :   Start Kinderboekenweek
22 t/m 26 oktober   :   Herfstvakantie
         
22 november   :   Rapport 1 mee
26 of 27 november   :   10-minutengesprekken
         
5 december   :   Sinterklaasviering
19 december   :   Kerstviering, 19.00 uur Una Sancta
21 december t/m 4 januari   :   Kerstvakantie