Schooladviescommissie

De schooladviescommissie (SAC) is de geleding die de belangen behartigt van ouders en verzorgers. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directie van de school aangaande de (meerjaren) beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen:

  • Opvoeding
  • De onderwijskundige identiteit van de school
  • De levensbeschouwelijke identiteit van de school

Leden SAC

Dhr. A. Stevens (Voorzitter)
Mevr. I. Bastiaanssen
Mevr. F. Jorritsma