Overblijven

De leerlingen kunnen op school overblijven. Dit wordt gerealiseerd door ouders; de ruimte wordt
door school beschikbaar gesteld.

Er is een overblijfcommissie die uit vier leden bestaat: Mevr. H. Stevens (tel. 271429), Mevr. S. van Geel (tel. 651921) Mevr. N. Koomen (tel. 271383) en namens de Activiteitencommissie Mevr. M. Baaiman (tel: 623332).

Naast een team van vaste overblijfkrachten is er in de groepen 1, 2 en 3 extra hulp nodig. Hebt u een kind dat overblijft in deze groep, dan bent u verplicht een aantal weken per jaar mee te helpen naast de vaste overblijfkracht. Mocht dat voor u niet mogelijk zijn, probeer dan te ruilen met andere hulpouders of vraag bijvoorbeeld een familielid of buren.

U dient zelf zorg te dragen voor het lunchpakket van uw kind (brood, drinken en evt. fruit). Blijft uw kind gewoonlijk over, maar is hij/zij verhinderd, wilt u dat dan, in verband met het checken van de presentielijst, noteren in de desbetreffende agenda of melden aan de overblijfmoeder?

Na het eten gaan de kinderen naar buiten tot de school weer begint. Bij slecht weer blijven de overblijvers binnen in de overblijfruimtes. Zij kunnen dan spelletjes doen, lezen of tekenen. Indien het niet lukt een groep van een vaste overblijfkracht te voorzien, worden de ouders van deze groep verplicht mee te draaien in een rooster. U kunt uw kind opgeven voor de zomervakantie en rond de kerstvakantie. Vóór de zomervakantie ontvangt u hiervoor een opgaveformulier. Voor tussentijds opgeven kunt u contact opnemen met Mevr. S. Snippe (tel: 271340)

Blijft uw kind incidenteel over, noteer dit dan in de desbetreffende agenda. U kunt hiervoor een strippenkaart kopen bij mevr. S. van Geel (tel. 651921).  De kosten zijn 10 strippen voor €15,00

De kinderen die niet overblijven, worden dringend verzocht niet eerder dan om 12.45 uur op school te komen. Dit vragen we om de overblijfkracht niet onnodig te belasten met het houden van toezicht op kinderen die thuis hebben gegeten. Voor meer informatie kunt u terecht bij de overblijfcommissie.